Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Fremhævede

Store donationer til nyt 750 m2 kraftcenter for samtidskunst i Trekroner

Det nye billedhuggerfællesskab 51Cth er d.10. December blevet bevilget 1.101.250,00 kr. over en treårig periode af Det Obelske Familiefond til at etablere et kraftcenter for samtidskunst med atelierer og veludrustede værkstedsfaciliteter, som skal danne rammerne for symposier og et internationalt residency-program. Dette initiativ skal videreudvikle det skulpturelle felt og være med til at holde det danske kunstmiljø levende og eksperimenterende.
51Cth er d.12. December blevet bevilget 250.000,00 kr. fra den nyoprettede pulje Øernes Kunstfond. Med støtten fra Øernes Kunstfond styrkes 51Cths forankring i kunstmiljøet omkring Roskilde kommune. Fællesskabet er en nyskabende forening, der har et særligt fokus på at fremme det tværfaglige samarbejde for kunst og håndværk i kraft af samarbejdet med Broncestøberiet Peter Jensen. Dette samarbejde gavner netop begge parter, da de - fra hvert deres felt - præsenteres for nye formsprog, materialer og krævende teknikker, som de sammen kan gøre s…

Seneste indlæg

Atelierfælleskabet 51Cth søger medlemmer

Under opbygning